Skip to main content

<i>W Wojsku Polskim przed czyszczeniem karabinka AK oraz jego odmian nakazywa...- 2011-12-30T09:16:21+0000 - Updated: 2011-12-30T09:16:21+0000
W Wojsku Polskim przed czyszczeniem karabinka AK oraz jego odmian nakazywano żołnierzom zdejmowanie pasa mundurowego. Było to spowodowane fragmentem instrukcji według którego "broń poddaje się zabiegom konserwacyjnym bez pasa głównego", przy czym w instrukcji chodziło o pas nośny broni, jednak powszechne było stosowanie określenia "pas główny" w stosunku do pasa mundurowego noszonego przez żołnierza.
via +Grzegorz Niemirowski

opisy broni

Shared with: Public, Grzegorz Niemirowski
- 2011-12-30T09:23:27+0000
A kiedy? Bo za mojej kadencji nie kazano.
- 2011-12-30T09:29:08+0000
Leafnode'a kolega w okolicach 1995 się rozbierał.
- 2011-12-30T09:30:49+0000
Nie, to ja byłem w 2000.

Comments


Comments powered by Disqus