Użytecznie bindingi na dziśWklepujemy:

/bind -a F5 forward-contacts-line
/bind -a F6 backward-contacts-line
/bind -a F7 set ncurses:contacts_size 30
/bind -a F8 set ncurses:contacts_size 12

I od tej pory możemy za pomocą F5/F6 przewijać listę kontaktów, w miarę potrzeb zwiększając ją (F7) i przywracając normalny rozmiar (F8). Drugą czynność będzie można podpiąć pod jeden klawisz, jeśli będzie polecenie /toggle

Comments


Comments powered by Disqus