Skip to main content

<i>Lex retro non agit?</i><br><br>Gdańsk, dnia 2 lutego 2015 r.<br>uchwała z ...- 2015-02-18T15:24:15+0000 - Updated: 2015-02-18T15:24:15+0000
Lex retro non agit?

Gdańsk, dnia 2 lutego 2015 r.
uchwała z dnia 29 stycznia 2015 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do zdarzeń powstałych od dnia 1 lutego 2015r.
Shared with: Public

Comments


Comments powered by Disqus