Skip to main content

I can't even.Shared with: Public
- 2014-01-16T15:35:21+0000
„Wyrok NSA (…) i obecne działania GIODO sprawiają, że teraz to nie Kościół decyduje o tym, kto do niego należy”
- 2014-01-16T16:37:31+0000
Innymi słowy:
kościół katolicki chce decydować o obcych(!) ludziach wbrew ich woli (nie pozwala im na wypisanie się z ich bazy danych osobowych) i uważa, że ma prawo postępować wbrew prawu Rzeczypospolitej Polskiej poniważ takie ma swoje procedury wewnętrzne.
A przecież wedle praca przepisy ustawowe mają pierwszeństwo przed umowami cywilno-prawnymi...
- 2014-01-16T16:42:16+0000
Konkordat nie jest umową cywilną.
- 2014-01-16T16:50:41+0000
To druga kwestia... religia powinna być oddzielona od przepisów prawa...
Przepisy o ochronie danych osobowych są przepisami prawa.
Konkordat (wolę określenie "umowa międzynarodowa pomiędzy Polską a Watykanem") jest czymś, co w obecnej postaci koliduje z przepisami prawa. Albo zmienimy tę umowę, albo prawo. W krajach arabskich (np. Arabia Saudyjska) wybrali tę drugą opcję i zmienili prawo łącząc prawo z koranem.
- 2014-01-16T16:57:16+0000
Konstytucja RP
Art. 53, Punkty 1. i 6.
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
- 2014-01-16T20:57:13+0000
Święty oburz, że organizacje działające na terenie Polski podlegają pod jej prawo.
- 2014-01-25T08:15:29+0000
Międzynarodowa instytucja która trzyma Twoje dane i nie możesz im nakazać ich usunąć. W pierwszej chwili myślałem ze mówimy o Google.

Comments


Comments powered by Disqus