Skip to main content

Time to start printing QR code stickers for servers ;-D- 2012-08-24T06:37:52+0000 - Updated: 2012-08-24T06:37:52+0000
Time to start printing QR code stickers for servers ;-D
Image
Shared with: Public
- 2012-08-24T12:22:32+0000
ke?!
- 2012-08-24T12:24:08+0000
zibi: klucz prywatny używany do potwierdzenia integralności logów.
- 2012-08-24T12:29:44+0000
A poczemu jako QR naklejany na serwer?
- 2012-08-25T08:40:28+0000 - Updated: 2012-08-25T08:40:35+0000
- 2012-08-25T09:17:49+0000
OK, kumam. Czyli nie jest to rozwiązanie całkiem takie, jak w pgp, bo tam klucz szyfrujący musi być jednoznaczny, nie może się zmieniać. A tu klucz ulega zmianom a nadal może być weryfikowany przez ten sam klucz deszyfrujący?

No chyba, że zmiana klucza szyfrującego to tak na prawdę np doklejenie odpowiedniego hasha na początku lub końcu podpisywanego bloku.

Czy tam jest używany hash chaining + numeracja + np time dependant? Wtedy nie dość, że można określić nie tylko kiedy coś zniknęło ale i ile zniknęło.

Comments


Comments powered by Disqus