Skip to main content

btrfs RAID5/6 and SSD front caching layer apparently got delayed until kernel...- 2012-06-01T08:45:07+0000 - Updated: 2012-06-01T08:45:07+0000
btrfs RAID5/6 and SSD front caching layer apparently got delayed until kernel 3.6. Blah :/
Shared with: Public
- 2012-06-01T09:14:45+0000
łot-łot-łot...?!
- 2012-06-01T10:55:20+0000
If only we had ZFS...
- 2012-06-01T14:04:15+0000
Czyli co, z 2 lata zanim to będzie można użyć produkcyjnie w RHEL-u.

Comments


Comments powered by Disqus