Skip to main content

Klikanie przez stuknięcie w thinkpadowy TrackPoint:<br><br><b>echo -n 1 > ...- 2011-09-05T18:37:09+0000 - Updated: 2011-09-05T18:37:09+0000
Klikanie przez stuknięcie w thinkpadowy TrackPoint:

echo -n 1 > /sys/devices/platform/i8042/serio1/serio2/press_to_select

A myślałem, że tylko Delle tak potrafią.
Shared with: Public

Comments


Comments powered by Disqus