Krótki instruktaż systemd: zależnościRTFM: systemd.unit

Ważna sprawa, jednak najnudniejsza. Większość zależności nie musi być podawana. Nie trzeba przykładowo podawać, że usługa wymaga MySQL. Jeśli program połączy się z /var/lib/mysql/mysql.sock, MySQL zostanie automatycznie wystartowany.

Zależności explicite między jednostkami mogą być typu słabego (co jest zalecane). WantedBy= i Wants= pozwala definiować w obie strony, co jest potrzebne i czemu jest potrzebna jednostka. Problem w aktywowaniu jednostek chcianych nie powoduje problemu z aktywacją jednostki rozpatrywanej.

Mocne zależności to requires. Tutaj brak spełnienia zależności uniemożliwia aktywację jednostki. Podobnie oznaczenie jednostek jako konfliktujących będzie powodować ich wzajemne wyłączanie przy starcie drugiej.

Słabe zależności mogą być przez systemd zignorowane, jeśli powodują konflikty. Mocne nie. Obydwa typy nie określają kolejności, wszystkie wymagane jednostki są startowane jednocześnie z główną. W celu wymuszenia kolejności można stosować Before= i After=.

Poprzednio: Urządzenia i swap; Następnie: Kontrola startu.

Comments


Comments powered by Disqus