Polska standaryzacjaHasłem na dziś jest: lobbyści udający ekspertów normalizacyjnych.

Comments


Comments powered by Disqus