SQL dla opornych, cz. 2Czas na drugą porcję mojego odkrywania rzeczy oczywistych nt. baz danych. Pierwsza część pojawiła się tutaj dwa lata temu.

Problem na dziś polegał na tym, że przy w słowniku zwracanym przez zapytanie brakowało nazw (bądź aliasów) tabel, z których brane były kolumny:

>>> zapytanie = "SELECT czas, no.kto, nn.kto FROM zdarzenia AS z 
    LEFT JOIN numerki AS nn ON z.numer = nn.numer 
    LEFT JOIN numerki AS no ON z.odbiorca = no.numer"
>>> dbc.query(zapytanie).dictresult()
[{'kto': 'Stefan', 'czas': '2006-04-09 21:27:33.21051'}]

W tabeli zdarzenia znajdują się dwa pola z identyfikujące strony połączenia (numer i odbiorca). Tabela numerki zawiera odzworowanie numer->kto. W zwróconym słowniku nie ma kluczy no.kto i nn.kto, ponieważ aliasy tabel nie są uwzględnione. Druga wartość zastępuje pierwszą.

Rozwiązanie jest banalne: tak samo, jak aliasuje się tabele, można zaliasować zwracane kolumny -- za pomocą AS. Wynik:

>>> zap = "SELECT czas, no.kto AS okto, nn.kto AS nkto FROM zdarzenia AS z 
    LEFT JOIN numerki AS nn ON z.numer = nn.numer 
    LEFT JOIN numerki AS no ON z.odbiorca = no.numer"
>>> dbc.query(query).dictresult() 
[{'okto': 'Stefan', 'nkto': 'Zenek', 'czas': '2006-04-09 21:27:33.21051'}] 

Rozwiązanie podsunął mp. Teraz tylko został mi do rozwiązania trudniejszy problem -- jak z dwóch zapytań zrobić jedno. Są prawie identyczne, z pierwszego SELECTa interesuje mnie tylko .ntuples(), czyli ilość zwróconych rekordów. Na podstawie tej ilości doklejam do zapytanie odpowiednie LIMIT i OFFSET, po czym wywołuje ponownie i wyświetlam wynik.


Archived comments:

smk 2006-04-19 20:24:54

Trudniejszy problem: nie da się. Zapytania agregującego i wybierajacego nie połączysz.

Comments


Comments powered by Disqus