Ping!Aby uniknąć ,,cichego'' zrywania połączenia przez NATy, o którym dowiadujemy się po kilku godzinach, warto wysyłać w ramach połączenia keepalive'y. Ponieważ serwer Jabber ignorują rzeczy nie bedące konkretnymi tagami, możemy to zrobić tak:

/timer --add */10m /xml ""

W ten sposób o zerwaniu połączenia dowiemy się najpóźniej po dziesięciu minutach od tego wydarzenia, i będzie mogła nastąpić próba automatyczniego reconnecta.


Archived comments:

GiM 2004-08-08 11:16:32

: ::: Utworzono timer 1

Comments


Comments powered by Disqus