/script>

Jabber [ ]ID: zdzichubg@chrome.pl


Main
Permalink
Trackback

Quick'n'dirty hack: ansible inventory from FreeIPA (10 grudnia 2013, 16:42:25)

If the ansible inventory file is +x, it will be executed. Simplest way to reach all hosts registered in FreeIPA:

#!/bin/bash

COMMA=""

echo -n '{ "servers" : ['
for srv in $(LC_ALL=C ipa host-find --not-in-hostgroup=non-servers | awk '/Host name:/{print $3}'); do
	echo -n $COMMA
	if [ -e $COMMA ]; then 
		COMMA=', '
	fi
	echo -n \"$srv\"
done

echo '] }'

Works for now, but real solution requires --list switch, grouping etc.

Komentarze

zdz (14 grudnia 2013, 14:50:38)

The real deal is here: https://github.com/zdzichu/trinkets/blob/master/ansible-freeipa-inventory.py

Dodaj komentarz
Powered Jogger. © 2002-2003 Justin Mecham oraz JabberPL Group. Ikonki z Tango. Z wyłączeniem komentarzy i zaznaczonych inaczej, autorem tekstów jest zdzichu.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Legalność; Informacje